Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład. Przed doborem technologii uzdatniania wody konieczne jest wykonanie analizy fizykochemicznej przez laboratorium. Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór filtrów oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń.

Oferta obejmuje urządzenia do:

© Almars 2007-2009