Zmiękczania wody

Zmiękczanie polega na usuwaniu w drodze wymiany jonowej kationów, które powodują powstawanie kamienia w instalacjach wodnych.

Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane są w zbiorniku wymiennika jonitowego zmiękczacza w czasie przepływu przez złoże. Regeneracja złoża następuje za pomocą roztworu soli kuchennej (NaCl), która przywraca żywicy jonowymiennej pierwotne właściwości zmiękczania wody.

Zmiękczanie wody zapobiega powstawaniu kamienia w różnego rodzaju instalacjach wodnych i sprzętach gospodarstwa domowego.

Woda przepływająca przez żywicę jonitową zamkniętą w zbiorniku z odpornego na korozję tworzywa sztucznego pozostawia jony odpowiedzialne za twardość wody.

Wyniki twardości końcowej w cyklu sodowym uzależnione są od ilości i stężenia czynnika regenerującego, całkowitej twardości wody i zawartości sodu, oraz szybkości liniowej przepływu przez złoże. Dla zmiękczania wody pitnej wymagane są niskie poziomy regeneracji i duża efektywność usuwania twardości, ponieważ odpowiednią jakość wody otrzymuje się przez dwustrumieniowa operację, w której w pełni zmiękczony strumień jest mieszany z surową wodą, aby dać produkt końcowy.

Prędkość liniowa dla zmiękczania wynosi w zależności od przebicia szczątkowego 20-100 m/h. Proces ten trwa do momentu nasycenia żywicy, po czym następuje regeneracja inicjowana zazwyczaj impulsem zegara sterującego cyklem regeneracji.


Powrót

© Almars 2007-2009