Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody w przypadku każdej stacji. Woda studzienna, jak również woda z sieci wodociągowych zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, rdzę, pozostałości środków uszczelniających. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie oraz ochronę przewodów zainstalowanej armatury przed zakłóceniami w działaniu i korozją.

Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego. Firma oferuje szeroką gamę filtrów mechanicznych. Można je podzielić na następujące grupy:

* filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń
- zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z tworzywa sztucznego;
- nagromadzone cząstki zanieczyszczeń można okresowo usunąć z filtra poprzez otwarcie zaworu spustowego;
- element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia);
- skuteczność filtracji 90 urn.

* filtry z płukaniem przeciwprądowym (automatyczne lub półautomatyczne)
- wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne - wypłukanie filtra bez konieczności odłączania go od instalacji;
- zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej;
- element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia);
- skuteczność filtracji 90, 100 lub 200 um (w zależności od typu filtra).
* filtry ochronne z wkładami wymiennymi
- częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości filtrowanej wody;
- skuteczność filtracji zależy od zastosowanego wkładu.

Pierwszym etapem filtracji, czyli polepszenia jej właściwości a więc uzdatnienia, a raczej przygotowania wody do właściwego procesu uzdatniania jest jej filtracja wstępna, czyli filtracja mechaniczna. Filtracja ta ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych.Filtracja ta zabezpiecza wszystkie urządzenia uzdatniające wodę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.
Filtrację mechaniczną dzielimy na: filtrację cząstkową, mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację oraz hiperfiltrację.

W zależności od indywidualnej Państwa potrzeby, najczęściej proponujemy filtry wyposażone w wymienny wkład filtracyjny wykonany z materiałów syntetycznych.

Do instalacji przemysłowych proponujemy filtry zapewniające większy przepływ wody. Syntetyczne wkłady filtracyjne możemy zastąpić piaskiem kwarcowym, złożem zeolitowym, kruszywem antracytowym lub innym złożem.Powrót

© Almars 2007-2009