Dezynfekcja

Wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne są skażone biologicznie. Mogą zawierać wirusy, bakterie i ich formy przetrwalnikowe oraz pasożyty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r. - patrz str. 10) woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Z tego względu, jeśli woda przeznaczona na zaopatrzenie ludności zawiera ponadnormatywne ilości bakterii, musi być poddawana dezynfekcji. Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobieżenie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Szczególne znaczenie ma zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.

Metody dezynfekcji wody można podzielić na:

- metody fizyczne (dezynfekcja promieniami ultrafioletowymi);
- metody chemiczne (chlorowanie, ozonowanie).

DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ PROMIENIOWANIA UV

Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu. Nie grozi również przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 10-400 nm, przy czym umownie możemy wydzielić trzy znaczące pasma: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) i UV-C (200-280 nm). Działaniem bakteriobójczym charakteryzuje się promieniowanie UV-C, przy czym największą skuteczność wykazuje promieniowanie o długości fali 254 nm. Działanie to polega na absorpcji promieniowania UV-C przez struktury genetyczne DNA drobnoustrojów, powodując zniekształcenia w DNA uniemożliwiające proces jego ponownego odtworzenia.

Poszczególne mikroorganizmy mają różną odporność na działanie ultrafioletu. Aby je zniszczyć potrzebna jest odpowiednia dawka promieniowania. Dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej w wodociągach zwykle zakłada się skuteczność względem bakterii Escherichia coli na poziomie 99,9%. Taką skuteczność zapewnia dawka UV = 400 J/m2.


Powrót

© Almars 2007-2009