Demineralizacja

DEJONIZACJA-DEMINERALIZACJA - usuwanie z roztworów, najczęściej wodnych, soli miner./nieorg./ występujących tam w postaci jonów; przeprowadzana najczęściej przy użyciu jonitów.

Demineralizatory mają szerokie zastosowanie min. w przemyśle medycznym, spożywczym, elektronicznym, farmaceutycznym, piekarniczym, tekstylnym, chemicznym, metalowym oraz wielu innych.

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Demineralizację wody możemy uzyskać przez zastosowanie odwróconej osmozy lub wymianę jonową. Całkowite usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie metoda wymiany jonowej. Dobór metody zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania na wodę.

DEMINERALIZACJA WODY METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY

Stacje do demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych do odsalania wody pozbawonej żelaza, manganu oraz pozbawionej zanieczyszczeń stałych. Metoda odwróconej osmozy nie wymaga stosowania kwasów i zasad. Odwrócona osmoza należy do procesów membranowych pozwalających na oddzielenie zaniczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujących się w wodzie. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika(wody) przez membranę półprzepuszczalną(przepuszczalna dla rozpuszczalnika a nie przepuszczalna dla rozpuszczonych w niej soli). Do filtracji wykorzystana jest różnica stężeń rozpuszczonych soli w roztworach. Zwiększenie ciśnienia zewnętrznego działającego na mambranę powoduje przepływ wody w kierunku przeciwnym do naturalnego. Proces taki nazywamy odwróconą osmozą.

Przed przystąpieniem do demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy należy wodę zasilającą poddać wstępnemu przygotowaniu tzn., usunąć z niej wszystkie substancje, które mogą zakłócić pracę membran z powodu zablokowania przez zanieczyszczenia. Przed modułem osmozy woda powinna być pozbawiona żelaza, manganu, piasku, mułu, oleju, wolnego chloru itp.

DEMINERALIZACJA WODY METODĄ WYMIANY JONOWEJ

Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony znajdujące się w roztworze. Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn, z których jedna jest wypełniona silnie kwaśnym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, a druga - anionitem(silnie zasadowym), pracująca w cyklu wodorotlenowym.


Powrót

© Almars 2007-2009